Ota yhteyttä!

Ensiapukurssien KELA -korvattavuus

Tiesithän, että hankkiessasi ensiapukoulutuksia voit olla oikeutettu KELA -korvaukseen? Ensiapukoulutukset kuuluvat olennaisena osana ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja siten niiden korvauskelpoisuudesta on säädetty. Työnantaja saa korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista.

Ensiapukoulutus kuuluu korvausluokkaan I, johon kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta.

Työnantaja:

  - Edellytyksenä, että organisaatiolla on työterveyshuolto järjestettynä
  - Toimintasuunnitelma oltava voimassa
  - Ensiapukoulutusten osalta kouluttajalla tulee olla ETK -pätevyys (kouluttajillamme on ETK -pätevyys)
  - Työnantajat hakevat korvauksen 6kk kuluessa tilikauden päättymisestä
  - Korvaus enimmillään 60%, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja KELA:n tekemän päätöksen mukaan

Yrittäjä:

  - Edellytyksenä, että organisaatiolla on työterveyshuolto järjestettynä
  - Toimintasuunnitelma oltava voimassa
  - Ensiapukoulutusten osalta kouluttajalla tulee olla ETK -pätevyys (kouluttajillamme on ETK -pätevyys)
  - Yrittäjät hakevat korvauksen 6kk kuluessa laskun maksusta
  - Korvaus enimmillään 60%, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja KELA:n tekemän päätöksen mukaan